TAKSİM YATIRIM A.Ş. NİN

FAALİYETLERİNDEN TAMAMEN FERAGAT ETMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Şirketimizin kendi isteği doğrultusunda ; faaliyet yetki ve izinlerinden tamamen feragat etme talebi Sermaye Piyasa sı Kurulunun 22.12.2017 tarih ve 46 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış ve 2017/43 sayılı bülteninde yayınlamıştır. Bu karar doğrultusunda 11.12.2006 tarih ARK/ASA-355 sayılı alım satım aracılığı yetki belgesi ile 11.12.2006 tarih B.02.1.SPK.0.16 sayılı Kredili menkul kıymet, Açığa satış ve Menkul kıymetlerin ödünç alma verme işlemleri izin belgesi iptal edilmiş olup , tüm yetki ve izin belgelerimiz iptal edilmiştir. Bundan sonra şirketimizdeki hesabında bakiyesi kalan yatırımcıların tüm talep ve işlemleri Takasbank ve MKK A.Ş. tarafından takip edilecek ve yerine getirilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur .

TAKSİM YATIRIM A.Ş.

İLGİLİ KURUMLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ

TAKASBANK- TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TELEFONU 0212 315 25 25
MKK-MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.TELEFONU 0212 334 57 00