01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında Zaman Aşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklara İlişkin Duyuru

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun (SPKn) 83. Maddesinin dördüncü fıkrası ve Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu?nun 23.09.2014 tarih ve 18-YTM/54 sayılı kararı gereğince; yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde yatırımcı Tazmin Merkezi?ne (YTM) gelir kaydedilmesi gerekmektedir."

Şirketimizin ekte yatırımcı listesinde bulunan 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri içinde zaman aşımına uğrayacak hesaplar ile ilgili olarak hesaplar ile ilgili olarak hesap sahiplerinin; 2017 yılı içindeki zaman aşımı tarihinden önce, geçerli bir kimlik belgesi ve adres teyit belgesi (ikametgah veya adınıza kayıtlı son üç aylık elektrik, su doğalgaz faturası) ile birlikte şirketimize başvurması gerekmektedir. Başvuru yapılmadığı takdirde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, Yatırımcı Tazmin Merkezine 2018 yılı Ocak ayında devredilecektir.

On yıllık zaman aşım süresi 2017 yılı içinde dolan hesaplarla ilgili yatırımcılar tarafından yapılan başvurular, zaman aşımı süresinden sonra dikkate alınmayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ait yatırımcı listesi için tıklayınız.